Klachtenprodure

Stichting Veilige Paardensport   De Beek 125 Postbus 3040 3850 CA  Ermelo Nederland   T 088-0224399   info@veiligpaardrijden.nl www.veiligpaardrijden.nl   KvK-nr. 32088849

KLACHTENPROCEDURE VEILIGHEIDSCERTIFICAAT

Indien u klachten heeft over het naleven van de veiligheidseisen op onze accommodatie horen we dat graag zo spoedig mogelijk. Op deze wijze kunnen we een onveilige situatie snel oplossen. Alle klachten behandelen wij op dezelfde manier:

  • Dien uw klacht mondeling in bij Hélène Nagorka van Zwienen, Eigenaar
  • Indien de klacht niet naar behoren wordt afgehandeld, dan kunt u uw klacht binnen twee weken schriftelijk indienen bij Richard van Zwienen, Bermweg 153 2907LE Capelle aan den Ijssel. De klacht dient duidelijk omschreven te worden met een heldere onderbouwing van uw standpunt en kan nooit anoniem worden ingediend.
  • Binnen twee weken ontvangt u schriftelijk een antwoord voor of namens Richard van Zwienen of Hélène Nagorka-van Zwienen
  • Indien u zich niet kunt vinden in het antwoord of u heeft klachten over aangelegenheden rondom veiligheid en/of het veiligheidscertificaat in het algemeen, en kunt u hierover geen overeenstemming bereiken met de eigenaar, dan kunt u deze uitsluitend schriftelijk en niet anoniem indienen bij het Stichting Veilige Paardensport, Postbus 3040, 3850 CA  Ermelo.
  • Stichting Veilige Paardensport zal u binnen twee weken informeren over de wijze waarop uw klacht wordt behandeld.

Geef uw vragen, klachten en ideeën op het gebied van veiligheid door aan uw instructeur, de manegehouder of overige manegemedewerkers. Wij kunnen dan verbeteringen in gang zetten!